Tema

Sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında tartışmasız en kritik meselelerden biridir. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve toplumsal eşitsizlik, sürdürülebilirlikle ilgili küresel zorluklardan sadece birkaçıdır. Ancak sürdürülebilirlik konusu, sadece çevresel boyutuyla sınırlı değildir. Bir dizi disiplin, sürdürülebilirlik konusunu ele almak ve bu zorluklarla başa çıkmak için katkı sağlayabilir.

“5th International Academic Researches for Sustainability 2024″ kongresi, sürdürülebilik konusunu multidisipliner bir perspektifle ele almayı amaçlamaktadır. Kongre, bilim insanlarını, araştırmacıları, eğitimcileri ve uzmanları, sürdürülebilirlikle ilgili her türlü konuya katkıda bulunmaya ve deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.

Kongre teması, aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınacaktır:

• Çevresel Sürdürülebilirlik: İklim değişikliği, enerji kaynakları, su yönetimi, atık azaltma ve diğer çevresel konuların ele alınacağı bir platform.
• Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal eşitsizlik, eğitim, sağlık, toplumsal adalet ve topluluk gelişimi gibi sosyal boyutları içeren disiplinler arası tartışmalar. 
• Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyüme, yenilik, iş dünyası ve finansın sürdürülebilirlikle nasıl entegre edilebileceği konularında fikir alışverişi. 
• Kültürel ve Beşeri Sürdürübilirlik: Kültürel mirasın korunması, insan davranışları ve değerlerin sürdürülebilirliği ile ilgili araştırmalar. 
• Çapraz Disipliner Yaklaşımlar: Farklı disiplinlerin bir araya geldiği yenilikçi projeler ve multidisipliner işbirliği fırsatları. 

Kongremiz, bu geniş temayı incelemek ve sürdürülebilirliği desteklemek isteyen bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri bir araya getirecektir. Siz de bu önemli konuda paylaşımlarınızı sunarak, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için bu kongreye katılmak için davetlisiniz

“Sürdürülebilirlik” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak olan kongremiz, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Artikel Akademi’nin katkılarıyla 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde, YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.


• Antrenörlük Eğitimi
• Beden Eğitimi ve Spor 
• Beslenme ve Diyetetik 
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
• Covid-19 Sonrası Sürdürülebilirlik 
• Coğrafya 
• Çevre Mühendisliği 
• Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
• Ebelik 
• Eczacılık 
• Filoloji • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
• Elektrik Elektronik Mühendisliği 
• Endüstri Mühendisliği 
• Gerontoloji 
• Güzel Sanatlar 
• Hemşirelik  
• Matematik ve Fen Bilimleri 
• İktisat 
• İnşaat Mühendisliği 
• İşletme 
• Jeofizik Mühendisliği 
• Jeoloji Mühendisliği 
• Kamu yönetimi 
• Kimya Mühendisliği 
• Maden Mühendisliği 
• Makine Mühendisliği 
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
• Mimarlık 
• Odyoloji 
• Orman Endüstri Mühendisliği 
• Özel Eğitim 
• Orman Mühendisliği 
• Peyzaj Mimarlığı 
• Rekreasyon 
• Sağlık Bilimleri Temel Alanı 
• Sağlık Yönetimi  
• Sosyal Hizmet & Sosyal Politika  
• Spor Yöneticiliği  
• Şehir ve Bölge Planlama 
• Tarih 
• Turizm 
• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
• Ulaştırma ve Lojistik 
• Uluslararası İlişkiler 
• Üretim ve Operasyon Yönetimi 
• Veteriner Hekimliği 
• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  
• Yeni Türk Edebiyatı  
• Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 
• Yönetim ve Strateji  
• Zootekni ve Hayvan Beslenmesi 
• Diğer(Multidisipliner çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır) 


Destekleyenler

Scroll to Top
Sohbeti Başlat
Yardım edebilir miyim?
Merhaba 🤝
Nasıl yardımcı olabilirim?