DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Giuseppe T. CIRELLA

University of Gdansk

Faculty of Economics


Prof. Dr. Giuseppe T. CIRELLA
University of Gdansk

Faculty of Economics
PERSONAL INFORMATION
Giuseppe T. Cirella, Ph. D., Hab.
 
 Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
 
+48 574 457 624
 
gt.cirella@ug.edu.pl
 
 
Academia links:
 www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Cirella
scholar.google.com/citations?user=LaBOUb8AAAAJ&hl
WORK EXPERIENCE
 
 
 
February 2018—Present
 
 
 
April 2009—Present
Professor
University of Gdansk | Faculty of Economics | Sopot, Poland
WSB Merito University Gdansk | Faculty of Management | Gdansk, Poland
Director and Head of Research
Polo Center of Sustainability | www.polocenter.org
 


   
EDUCATION   
 
Conferred: June 2020 Name of institution
Conferred: February 2010 Name of institution
Specialization
Doctor of Habilitation (Dr. Hab.) in Economics and Finance
University of Gdansk | Faculty of Economics | Gdansk, Poland
Doctor of Philosophy (Ph. D.)
Dr. Hab. Equiv.
 
EQF level 8
Griffith University | Centre for Infrastructure Engineering and Management | Gold Coast, Australia
Human geography, sustainability, environmental management,
Thesis: Developing a quantitative multi-criteria method of sustainability assessment: With application in Queensland, Australia
Supervisor: Professor Longbin Tao | Griffith University Postgraduate Scholarship
Conferred: April 2005 Name of institution
Specialization
Master of Environmental Management (M. Env. Mgmt.)
 
EQF level 7
Griffith University | Australian School of Environmental Studies | Brisbane, Australia
 
Environmental management
Thesis: Grey water and rain water recycling
Supervisor: Emeritus Professor Pat Dale | University of Queensland, Joint Research Industry Scholarship

Prof. Dr. Miktad KADIOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Uçak ve Uzay Birimleri Fakültesi


Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü. Atmosfer Bilimleri konusunda 1987’de Master ve 1991’de Doktorasını ABD’nin Missouri-Columbia Üniversitesinden almış. Afet Yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiltere’nin Bournemouth Üniversitesinin eğitimlerine katılmış. Atmosfer Bilimleri ve Afet Yönetimi konusunda yayınları var. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı ve TÜBİTAK MAM Başkan danışmalığını yapmış. Sivil Savunma ve KIZILAY Eğitim Gönüllüsüdür. TV’lerde belgeseller hazırlayıp sunmuştur. Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde yazarlığı yapmıştır. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürüdür.
 
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU is a Meteorology and Disaster Management Professor. He received his Master’s degree in Atmospheric Sciences in 1987 and his Doctorate in 1991 from the University of Missouri-Columbia in the United States. He has attended training programs in Disaster Management with FEMA in the United States, JICA in Japan, and Bournemouth University in the United Kingdom. He has publications in the fields of Atmospheric Sciences and Disaster Management. He has served as a consultant for the Istanbul Metropolitan Municipality Disaster Coordination Center, the Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority, the Turkish Red Crescent, and TÜBİTAK MAM Presidency. He is a Civil Defense and Red Crescent Volunteer. He has produced and hosted documentaries on television. He has worked as a columnist for Hürriyet and Milliyet newspapers. He is currently the Head of the Department of Meteorological Engineering at Istanbul Technical University (ITU) Faculty of Aeronautics and Astronautics, Director of the ITU Climate Change Application and Research Center, and Director of the ITU Disaster Management Institute.

Dr. Muhammed Saad EL DINE KNIO

CITY UNIVERSITY AJMAN HEAD OF SUSTAINABILITY


Dr. Mohamad Saad El DINE KNIO

Dr. Mohamad Saad El Dine Knio is a distinguished scholar and practitioner in the field of Economics and Sustainability. Holding a Ph.D. in Economics from Cardiff University (United Kingdom), an MBA and MPhil from the same institution, and a Bachelor’s degree in Economics from Beirut Arab University, his academic journey reflects a commitment to excellence.
 
Dr. Knio recently completed the Circular Economy and Sustainability Strategy program at Cambridge University in the United Kingdom, further solidifying his expertise in sustainable practices.
 
Currently serving as an Assistant Professor of Economics at the City University College of Ajman and holding the esteemed position of Head of Sustainability since 2021, Dr. Knio brings a wealth of experience. With a dynamic professional background, he has excelled as an Assistant Professor, Assistant Dean, and School Research Leader at the Lebanese International University over five years. Since 2011, he has also been a dedicated lecturer in numerous universities across Lebanon.
 
Dr. Knio’s commitment to sustainability extends beyond academia. He recently earned certification as a consultant in sustainability and development strategies from Cambridge University, showcasing his dedication to driving positive change. Additionally, he has conducted impactful online webinars and seminars on Research Methods and circular economy strategies for faculty, staff, and students in the MENA region. His influence extends to supervising over 200 MBA students and serving as a mentor to Ph.D. candidates in Europe and Geneva.
 
With a multifaceted background and a passion for sustainability, Dr. Knio is at the forefront of shaping a more sustainable and responsible future.

Dr. Muhammet Furkan AKINCI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Hukuku


Dr. Muhammed Furkan AKINCI

Dr. Muhammed Furkan Akıncı, LL.M., Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermekte ve Bilişim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında araştırma yapmaktadır. King’s College London’dan Hukuk Doktorası, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında LL.M. derecesine ve Bilkent Üniversitesi’nden LLB derecesine sahiptir. Dr. Akıncı’nın araştırma alanları Bilişim Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku etrafında yoğunlaşmakta ve veri hukuku ile sürdürebilirlik alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır.

M. Hasan ATASOY

M. Hasan ATASOY

Yaşar Üniversitesin’de uluslararası rekabetten sorumlu

Rektör Danışmanı


 M. Hasan ATASOY

1974 yılında Çankırı’da doğan M. Hasan Atasoy ilk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamlamıştır. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun olan M. Hasan Atasoy Interbank A.Ş.’de başlayan çalışma hayatında bankacılığın yanında yönetim danışmanlığı, özelleştirme danışmanlığı gibi farklı alanlarda görev almıştır. 2012 yılından itibaren Atılım Üniversitesinde üniversitenin kontenjanlarının planlanması, uluslararası sıralamalarda yükselmesi, uluslararası öğrenci temini alanlarında Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak görev almıştır. Halen Yaşar Üniversitesinde uluslararası rekabetten sorumlu Rektör Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Destekleyenler

Scroll to Top
Sohbeti Başlat
Yardım edebilir miyim?
Merhaba 🤝
Nasıl yardımcı olabilirim?