GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

INARS Congress, 2024 yılı için beşinci kongresini “ 5th International Academic Researches for Sustainability 2024” adıyla  bu yıl bahar döneminde gerçekleştiriyoruz.

“Sürdürülebilirlik” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak olan kongremiz, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Artikel Akademi’nin katkılarıyla 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde, YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.

 “Sürdürülebilirlik”, günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir sorun haline gelmiştir. Doğal kaynakların sınırlı olduğu, iklim değişikliği tehdidi ve toplumsal eşitsizlik gibi küresel zorluklarla başa çıkarken, yeni fikirler ve multidisipliner yaklaşımlar da gereklidir. “5th International Academic Researches for Sustainability 2024″ Kongresi, sürdürülebilir bir gelecek için tüm bilim alanlarında inovasyon ve işbirliği konusunu ele almayı hedefler.

 Kongre teması, aşağıdaki ana başlıklar altında oluşturulmuştur:

 • Çevresel Sürdürülebilirlik: İklim değişikliği, enerji kaynakları, su yönetimi, atık azaltma ve diğer çevresel konuların ele alınacağı araştırmalar ve uygulamalar.
 • Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal eşitsizlik, eğitim, sağlık, toplumsal adalet ve topluluk gelişimi gibi sosyal boyutları içeren disiplinler arası tartışma ve araştırmalar.
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyüme, yenilik, iş dünyası ve finansın sürdürülebilirlikle nasıl entegre edilebileceği konularındaki inceleme ve araştırmalar
 • Kültürel ve Beşeri Sürdürülebilirlik: Kültürel mirasın korunması, insan davranışları ve değerlerin sürdürülebilirliği ile ilgili araştırmalar.
 • Çapraz Disipliner Yaklaşımlar: Farklı disiplinlerin bir araya geldiği yenilikçi projeler ve multidisipliner işbirliği fırsatlarını inceleyen çalışmalar, uygulamalar ve araştırmalar

Kongremiz, akademik ve profesyonel dünyadan gelen katılımcıları, sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konuları tartışmak ve geleceği şekillendirmek için bir araya getirmektedir. Her bir bilimsel oturumda, sürdürülebilirlikle ilgili en son araştırmaları ve yenilikleri keşfedecek ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceksiniz.

 Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu “Düzenleme Kurulu” rehberliğinde, uluslararası nitelikte düzenlenecek bilimsel kongrenin, akademik alana önemli katkılar sağlaması amaçlanmaktadır.

 5th International Academic Researches for Sustainability 2024” başlıklı kongremizin  sunum dili (tercihe bağlı olarak)Türkçe veya İngilizce olabilecektir. Katılımcılar kongrede, hakem kurulunun onayladığı “Özet Bildirilerini” İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecektir.

Kongre bitiminde “Kongre Özet Kitabı” ISBN’li olarak ve e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Katılımcılar kongrede sundukları özet bildirilerini dilerse “Tam Metin Bildiri” olarak da gönderebilirler. Katılımcılar, intihal raporu ile birlikte iletecekleri “Tam Metin Bildirileri”ni hakem sürecinden geçtikten sonra “Tam Metin Kitabı”nda bölüm olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcı “hakemli bir dergi”de yayınlanması seçeneğini de tercih edebilir.

“Tam Metin Bildiri” kitabı ISBN numarası alınarak (Uluslararası Yayınevi / Artikel Akademi) tarafından yayımlanacaktır.

“Sürdürülebilirlik” temalı akademik çalışmalarınızla INARS Congress, 5th International Academic Researches for Sustainability 2024”ü onurlandırmanızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Sibel KILIÇ

Kongre Başkanı

kurullar

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa KURT – Marmara Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANLARI
 • Prof. Dr. Giuseppe T. CIRELLA/Faculty of Economics-University of Gdansk
 • Prof.  Dr. Sibel KILIÇ – Marmara Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ – Marmara Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Alpaslan KUZUCUĞLU / Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burçak ŞENTÜRK / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Berat BİR / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman ŞİMŞEKER / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rafet AKDENİZ / İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cengiz KAHRAMAN / İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa
 • Doç. Dr. Çimen BAYBURTLU / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI / İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa
 • Doç. Dr. Memduh KURTULMUŞ / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Savaş EVRAN / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY / Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP / İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka AKDENİZ / Şırnak Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA – Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 • Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU- Bezmialem Vakıf Üniversitesi

BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Aşkın DEMİRKOL / Sakarya Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Ayşen SİNA / Namık Kemal Üniversitesi  
 • Prof. Dr. Annad WALSER / London School of Commerce 
 • Prof. Dr. Emre TANDIRLI / Beykent Üniversitesi 
 • Prof.Dr. ESRA YÜKSEL ACI / Marmara Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ / Akdeniz Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Füsun KARA / Fırat Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gholamreza ANBARJAFARİ / University of Tartu, Artificial Intelligence 
 • Prof. Dr. Giuseppe T. CIRELLA /Gdansk University 
 • Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL / Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL / Doğuş Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Himmet KARADAL / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Prof. Dr. MEHMET TIĞLI / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Melihat TÜZÜN /Trakya Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Mervyn SOKUN / London School of Commerce 
 • Prof. Dr. Mohammed SHARAF / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
 • Prof. Dr. Mustafa C. ATALAY / Gaziantep Üniversitesi 
 • Prof. Dr. NÜZHET CENK SESAL / Marmara Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Rajendra KUMAR / London School of Commerce 
 • Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN / İstanbul Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Selin ŞAHİN SEVGİLİ / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
 • Prof.Dr. SERDAR PİRTİNİ / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şevki ÖZGENER / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sinan ŞEN / Yalova Üniversitesi  
 • Prof. Dr. Sibel KILIÇ / Marmara Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Tolga AKALIN / Giresun Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Yusuf YAĞCI / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bahar BAŞKIR / Bartın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bahattin YALÇINKAYA – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burak BOYRAZ / Yıldız Teknik Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Bülent AKKAYA / Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU / Mersin Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Emire Zeynep ÖNAL / İstanbul Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ – Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Erdal ŞEN -Fenerbahçe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kerem TOKER – Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 • Doç. Dr. Leman GÜRLEK / İstanbul Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Mesut KULELİ / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ / Isparta Meslek Yüksekokulu 
 • Doç. Dr. Osman YILMAZ / Batman Üniversitesi
 • Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ / Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi  
 • Doç. Dr. Seda TAŞ / Trakya Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Sibel  ŞAHİNLER AYLA / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
 • Doç. Dr. Ümit GEZGİN / Marmara Üniversitesi  
 • Doç. Dr. Vahit FECEROVA / Namık Kemal Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Vildan DURMAZ / Eskişehir Teknik Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Yasin ÜNAL / Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN / Arel Üniversitesi 
 • Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zeliha TEKİN – Muş Alparslan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zeynep SET / Namık Kemal Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSOY / MSÜ Kara Harp Okulu  
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKAYDIN / İstanbul Aydın Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu TELLİOĞLU / Kırklareli Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Begüm MARAL / İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi. Befrin Neval BİNGÖL / Şırnak Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan SÜLÜN / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih EGE  / Namık Kemal Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Halit UYANIK / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM / Gelişim Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ / Namık Kemal Üniversitesi  
 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur HOŞ / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
 • Dr. Öğr. Üyesi İnci OKUMUŞ /İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
 • Dr. Öğr. Üyesi Lale Oral ATEŞ / Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Meriç Esat BEBİTOĞLU / İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN / Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAKIR HATIR / Arel Üniversitesi  
 • Dr. Öğr. Üyesi Senem Öner BULUT / İstanbul Arel Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka AKDENİZ / Şırnak Üniversitesi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AKÇA – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin SEVGİLİ – İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Dr. Emin ÖZDEMİR /  İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
 • Dr. Araş. Gör. M. Emin GEDİKLİ – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Zeki ÇETİN – Arel Üniversitesi
YABANCI KURULLAR
 • Prof. Dr. Amitav SANYAL / Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gholamreza Anbarjafari / University of Tartu, Artificial Intelligence 
 • Prof. Dr. Giuseppe T. CİRELLA /Gdansk University 
 • Prof. Dr. Mohammed SHARAF / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
 • Prof. Dr. Rajendra Kumar – London School of Commerce Asst. 
 • Prof. Dr. Cağrı ÖZÇINAR, Machine Learning Scientist, Samsung R&D, UK Asst. 
 • Prof. Dr. Reza Hosseini BAGHANAM – Islamic Azad University of Tabriz  
 • Doç. Dr. Slimane Ed – DAFALI – Chouaib Doukkali University
 • Doç. Dr. Shahid ADEEl Associate Professor / Government College University Faisalabad
 • Doç. Dr. Meral ÖZOMAY / Marmara University
 • Doç. Dr. Rümeysa Ragsana HASANZADE / Tashkent University of Architecture and Construction
 • Dr. Cansu TOR KADIOĞLU – Twente Üniversitesi (University of Twente)s
 • Dr. Mozhghan HOSSEİNNEZHAD / Institute for Color Science and Technology
 • Dr. Muhammad Abid MALIK / Beaconhouse National University
 • Dr. Kittisak Jermsittiparsert / Kıbrıs Ada Kent University
 • Dr. Tunc Asuroglu – Faculty of Medicine and Technology, Tampere University, Tampere, Finland
 • Dr. Haji Aminoddin / Yazd University
 • Dr. Öğretim Üyesi Guzal MASSADİKOVA / Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Sayara Yergeshova/ Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Aysel AKDAŞ INARS Congress Kurucusu

Duyurular

20 Eylül 2024

Uluslararası Yayınevi Artikel Akademi tarafından tam metinler “Book Chapter” olarak ISBN’li e-kitap şeklinde yayımlanacaktır.

30 Eylül 2024

Hakem onayından geçen makalelerin (tercih edenler için) Hakemli Dergi Yayın Tarihi

31 Mayıs 2024

INARS Congress -Marmara Üniversitesi Özet Kitap Yayın Tarihi

14-15 Aralık 2023

Nişantaşı Üniversitesi -INARS Congress Sürdürülebilirlik Kongresi gerçekleşti.

16-18 Nisan 2021

YTÜ-INARS Congress Sürdürülebilirlik Kongresi gerçekleşti.

22-23 Mayıs 2021

YTÜ-INARS Congress Sürdürülebilirlik Kongresi gerçekleşti.

03-05 Aralık 2021

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (IUC)-INARS Congress Sürdürülebilirlik Kongresi gerçekleşti.

Destekleyenler

Scroll to Top
Sohbeti Başlat
Yardım edebilir miyim?
Merhaba 🤝
Nasıl yardımcı olabilirim?